Käsitteet haltuun

25.11.2020

Mediassa esitellään jatkuvasti uusimpia terveys- ja liikunta-aiheisia tutkimuksia. Toimittajat tekevät yleensä parhaansa yrittäessään sekä kääntää että referoida juttuja suomenkielelle. Akateemisessa maailmassa käytetään paljon hienoa termistöä, jonka vuoksi asiantuntijankin on välillä pakko pysähtyä miettimään, mitä ruudulla oikeasti edes lukee. Tieteellisen tiedon karttuessa myös termistö laajenee ja niiden sisältö tarkentuu.

Jotta tulevia kirjoituksia olisi helpompi ymmärtää ja hahmottaa, on aluksi hyvä tarkastella muutamia perustavanlaatuisia termejä. Osa niistä on erittäin tuttuja, kuten "liikunta", kun taas yhä enemmän käytetty termi "fyysinen aktiivisuus" ei enää olekaan niin selkeä.

FYYSINEN AKTIIVISUUS (FA, englanniksi physical activity) tarkoittaa luurankolihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa.  Toisin sanoen, kaikki raajojen ja koko kropan liikuttaminen omalla lihastyöllä on fyysistä aktiivisuutta. Se on siis hyvin laaja, sateenvarjomainen termi, jonka alle luetaan kevyt liikuskelu sohvan ja jääkaapin välillä sekä maksimaalinen maraton-juoksu.

Termiä "Fyysinen aktiivisuus" käytetään puhekielessä melko harvoin, mutta liikunta- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa sitä käytetään laajasti. Myös tässä blogissa FA:ta tullaan käyttämään jopa enemmän kuin termiä "liikunta"

LIIKUNTA tarkoittaa fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia. Liikunta voidaan jakaa edelleen arkiliikuntaan ja kuntoliikuntaan. Kaikki liikunta ei siis automaattisesti ole sellaista, jossa kohotetaan kuntoa tai virkistäydytään luonnossa.

ARKILIIKUNTA tunnetaan myös nimellä hyötyliikunta. Se on liikuntaa, jota tapahtuu päivittäisten toimintojen suorittamisessa. Työmatkaliikunta ja kaikki kodin askareet ovat arkiliikuntaa.

KUNTOLIIKUNTA on ennalta suunniteltua liikuntaa, jonka tavoitteena on ylläpitää tai parantaa fyysisen kunnon osa-alueita. 

Tämä termien jaottelu ei ole täydellinen ja asioita voi katsoa eri näkökulmista. Jos jääkaapista on maito loppu ja lähdetään käymään kaupassa reippaasti kävellen, on se arkiliikuntaa. Jos kävelijä kuitenkin miettii, että "kävelemällä reippaasti kauppaan saan myös liikuntaa", on se siten myös kuntoliikuntaa, vaikka kävelyn teho ja pituus olisivat samanlaiset.

FYYSINEN INAKTIIVISUUS on fyysisen aktiivisuuden vastakohta. Fyysinen inaktiivisuus ei kuitenkaan tarkoita täydellistä liikkumattomuutta vaan niin vähäistä fyysisen aktiivisuuden määrää, että se ei stimuloi elimistön rakenteita ja toimintoja riittävällä tavalla.  

URHEILU on kilpailua erilaisissa liikuntalajeissa. Puhekielessä edelleen moni käyttää urheilu-termiä liikunnan synonyymina. Urheilussa on kuitenkin kyse nimenomaan oman suorituskyvyn maksimoimisesta, jotta kilpailutilanteessa voidaan päihittää muut urheilijat.

Miksi sitten fyysinen aktiivisuus on terminä noussut liikunnan ohi? Nykyään tiedetään, että liike on hyväksi terveydelle. Mutta sen liikkeen ei ole pakko olla liikuntaa vaan myös arkiliikunta on terveyttä edistävää. Itse asiassa, arjen fyysinen aktiivisuus ilman erityistä kuntoliikuntaa näyttäisi olevan parempi vaihtoehto terveyden kannalta, kuin fyysisesti passiivinen elämäntyyli, jonka seassa on päivittäin kuntoliikuntaa. Treenaamalla kovaa päivittäin ei voi kompensoida liiallista fyysistä inaktiivisuutta. Mutta tästä lisää myöhemmissä kirjoituksissa.


- Arto


Lähteet

Vuori I. Liikunta, kunto ja terveys. Liikuntalääketiede. 2011. Vuori I, Taimela S, Kujala U. (3.-4. painos.) Helsinki.
Kustannus Oy Duodecim.