Mikä on syöpä?

29.11.2020
KRAS-proteiinia koodaavan geenin mutaatiosta alkunsa saanut keuhkosyöpä
KRAS-proteiinia koodaavan geenin mutaatiosta alkunsa saanut keuhkosyöpä

Kasvaimille ja syöville ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, mutta kaikille kasvaimille on yhteistä niiden jatkuva ja epänormaali kasvu. Kasvaimet voidaan jakaa hyvänlaatuisiin (benigni) kasvaimiin sekä pahanlaatuisiin (maligni) kasvaimiin. Pahanlaatuinen kasvain on sama kuin syöpä. 

Mikä sitten erottaa syöpäkasvaimen hyvänlaatuisesta kasvaimesta? Syöpäsolukko kasvaa nopeammin ja sillä on usein kyky lähettää etäpesäkkeitä eli metastaaseja. Hyvänlaatuinen kasvain on yleensä "kotelossaan" joka on muodostunut sidekudoksesta, kun taas syöpäkasvain tunkeutuu ympäröiviin kudoksiin. Kirurgisen poiston jälkeen hyvänlaatuinen kasvain ei yleensä uusiudu, kun taas syöpäkasvain usein uusiutuu. 

Syöpäkasvain ei tarkoituksellisesti lähetä metastaaseja eli etäpesäkkeitä. Kun syöpäkasvain tunkeutuu verisuoneen tai imusuoneen, sen soluja voi irrota spontaanisti ja kulkeutua joko verenkierron tai imunesteen kierron mukana muualle elimistöön. Vapaasti kulkeutuessaan yksittäiset syöpäsolut voivat jäädä esimerkiksi maksan verisuoniston seinämään jumiin. Tästä kasvaa uusi syöpäsolukko, jolloin etäpesäke on aloittanut kasvunsa maksassa.

Miten syöpä sitten edes saa alkunsa? Syövän syntymekanismin keskiössä ovat solun DNA-vauriot eli mutaatiot. Normaalistikin DNA:ssa ilmenee vaurioita jatkuvasti, mutta niistä vain harva johtaa syövän syntymiseen. Elimistöllä on omia mutaatioiden korjausentsyymejä, jotka korjaavat mutaatioiden aiheuttamat DNA-ketjun virheelliset emäsjärjestykset. Näiden korjausmenetelmien pettäminen ja useiden mutaatioiden kumuloituminen DNA-ketjussa on keskeistä syövän synnyssä. Mutaatiot niin sanotuissa esisyöpägeeneissä ja kasvunrajoitegeeneissä ovat välttämättömiä solun muuttumiseksi syöpäsoluksi, koska ne säätelevät solujen kasvua ja solun ohjelmoitua solukuolemaa eli apoptoosia.

Kasvainsairaudet ovat kirjava joukko erilaisia kasvaintyyppejä. Syöpä ei siis ole vain yksi sairaus vaan suuri joukko erilaisia syöpäsairauksia. Eri syöpätyyppien määrää ei voida tarkasti sanoa, sillä niiden luokittelussa on käytetty eriäviä määritelmiä. Joka tapauksessa puhutaan vähintäänkin useista kymmenistä eri syöpätyypeistä. Monesti kuulee, kuinka ihmetellään sitä, että syöpään ei ole vieläkään löydetty parannuskeinoa. Koska eri syöpätyypit eroavat toisistaan merkittävästi, on erittäin todennäköistä, että yhtä, kaikkiin syöpäsairauksiin tehoavaa hoitomuotoa ei koskaan löydetä.


- Arto


Lähteet

 Isola J. 2013. Määritelmä, jaottelu ja näkemykset syntymekanismeista. Teoksessa: Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M ym. (toim) Syöpätaudit. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim. s. 10-27.