HEALTH PLAN

Olen Arto Komsi, 34-vuotias kahden pienen lapsen isä Kuopiosta. Sukujuureni ovat Etelä-Pohjanmaalla, mutta opiskelujeni myötä muutin Savon sydämeen vuonna 2012.

Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri Itä-Suomen yliopistosta. Pääaineenani oli liikuntalääketiede. Pääaineeni ohella opiskelin muun muassa ravitsemustiedettä, kansanterveystiedettä sekä fysiologiaa.

HEALTH PLAN on minun visio siitä, mitä terveellinen elämä on. Se on yritys, jonka tärkeimpänä ajavana tekijänä on terveystieteelliseen näyttöön pohjautuvan terveyden edistäminen sekä soveltaminen käytännön asiakastyössä.

HEALTH PLAN yhdistää perinteiset valmennus ja pt-palvelut sekä laajan terveystieteellisen osaamisen. Tuloksena on palvelu, joka yksilön oman elämäntilanteen, toiveet ja haasteet huomioiden käyttää tutkitusti toimivia keinoja terveyden edistämiseksi.

HEALTH PLAN tarjoaa myös palveluja sekä julkisen sektorin että kolmannen sektorin toimijoille. Allekirjoittanut on aiemmin tuottanut palveluita terveysjärjestöille, kuten terveysaiheisia luentoja sekä toimimalla projektipäällikkönä syöpää sairastavien ihmisten terveyttä edistävillä kursseilla. HEALTH PLAN jatkaa tätä tärkeää kansanterveyden edistämistä.

Nykyisin on tarjolla runsaasti erilaisia valmennuksia ja pt-palveluita. Viime vuosina terveys- ja hyvinvointialaa on yhä enemmän vallannut mitä erilaisemmat näkemykset terveydestä, jotka eivät pohjaudu suoraan tieteelliseen näyttöön, tai ovat sen kanssa ristiriidassa.

HEALTH PLAN pyrkii osaltaan tekemään selvemmäksi tätä jaottelua, käymällä läpi allekirjoittaneen omaa erikoisalaa sekä myös muita terveysalan teemoja tämän sivuston blogissa.